Educatie - Shadow Game Kijk de film 22:00 Kijk de film 25:00 Kijk de film 27:00 A Brothers' Journey - Kijk de film 34:00

Educatie

Rondom Shadow Game zijn verschillende educatieve programma’s ontwikkeld: voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en voor ISK (Internationale Schakelklas)

New Beginnings

Lesmateriaal voor ISK onderwijs

Een nieuwkomer van 12-18 jaar die naar Nederland komt, begint eerst in de Internationale Schakelklas (ISK). Dat zijn kinderen die hun thuisland hebben moeten ontvluchten, maar ook kinderen van expats of terugkerende Nederlanders en kinderen van arbeidsmigranten. In het ISK onderwijs hebben veel leerlingen met elkaar gemeen dat ze opnieuw moeten beginnen. Een nieuw land, nieuwe taal, nieuwe mensen, nieuwe gewoontes. Dit kan moeilijk zijn, want misschien heb je hier zelf wel niet voor gekozen, of zijn er andere factoren die meespelen. De jongeren zijn allemaal verschillend, hebben een andere achtergrond, maar het ‘nieuwe begin’ kan ook zorgen voor verbinding.

C916B6BC-8809-4436-858F-4F27E9CEA9AB

De fotoserie A New Beginning van fotograaf Cigdem Yuksel dient als basis voor de opdrachten in het lesprogramma. Met de opdrachten kun jij als docent met leerlingen in gesprek gaan over hun zelfbeeld, en gaan de leerlingen aan de slag om zichzelf op een creatieve manier te uiten. Hiervoor gaan ze aan de slag met beeld, taal en muziek. Doel is om op een laagdrempelige, visuele en toegankelijke manier leerlingen beter te leren kennen en de groepsdynamiek te versterken. Daarnaast hopen we dat leerlingen zich door het creatieve proces gesterkt voelen in hun zelfvertrouwen en dat hun zelfbeeld een positieve boost krijgt.

Is er op jouw scholengemeenschap naast ISK onderwijs ook regulier onderwijs? Wij zijn bezig met de ontwikkeling van een lespakket speciaal voor regulier VO onderwijs: lees hieronder meer.

Voorbeeld lesbrieven

Het lespakket bestaat uit een Do-it-yourself tentoonstelling (poster set van 17 exemplaren) en lesbrieven met uiteenlopende opdrachten. Ook bieden wij aanvullende workshops onder begeleiding van fotograaf Cigdem Yuksel of Tina Farifteh of rapper Reazun aan.

Het lespakket kost 35 euro excl. btw. Heb je een vraag? Mail dan gerust naar info@shadowgame.eu Wil je het lespakket direct bestellen? Dat kan via onderstaande knop. 

Naar het bestelformulier

New Beginnings voor regulier VO onderwijs

Vaak zitten ISK’s in een reguliere scholengemeenschap maar ontmoeten de leerlingen elkaar nauwelijks. Dit lespakket kan hopelijk bijdragen aan de verbinding tussen die groepen.

De leerlingen starten met de les van Movies that Matter over Shadow Game.

Op deze manier maken de leerlingen op een leerzame manier kennis met de schokkende verhalen van de jongeren in Shadow Game. Zo ontstaat er begrip over de heftige reis die de jongeren hebben moeten afleggen.

Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag met het New Beginnings lespakket.

Iedereen heeft een eigen verhaal, heeft dingen meegemaakt, wilt iemand worden. Met de opdrachten kun jij als docent met leerlingen in gesprek gaan over hun zelfbeeld, en gaan de leerlingen aan de slag om zichzelf op een creatieve manier te uiten. Doel is om op een laagdrempelige, visuele en toegankelijke manier leerlingen beter te leren kennen en de groepsdynamiek te versterken. Daarnaast hopen we dat leerlingen zich door het creatieve proces gesterkt voelen in hun zelfvertrouwen en dat hun zelfbeeld een positieve boost krijgt. 

Daarnaast willen we met deze opdrachten jou als docent helpen om de kloof tussen de ISK- & niet ISK klassen kleiner te maken. Zoek hiervoor contact met collega docenten van de ISK afdeling binnen jouw school. Voor hen is er ook een versie van het ‘New Beginnings’ lespakket beschikbaar. Door met beide groepen aan de slag te gaan met deze opdrachten zullen leerlingen ontdekken dat ze wellicht meer gemeen met elkaar hebben dan ze voorheen dachten. Hierdoor wordt de stap om contact met elkaar te maken minder groot.

Wij zijn nog bezig met de ontwikkeling van dit lespakket. Heb jij hierover alvast vragen? Mail ons dan.

Shadow Game & Movies that Matter

Movies that Matter heeft een educatief programma rondom Shadow Game ontwikkeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (Middelbare school, MBO, vmbo, leerjaar 3 en 4).

Docenten kunnen de korte versie van de film (55 min) bekijken in de filmzaal of in de klas. Ter voorbereiding doen zij een les via het platform LessonUp.

Tijdens deze les maakt de klas kennis met filmeducatie en mensenrechten. Film is een uitstekend middel om het besef van jongeren over maatschappelijke thema’s te vergroten. Met deze les open je de ogen van leerlingen en studenten voor mensenrechtenthema’s.

In het verdiepingsprogramma komen o.a. de volgende vragen aan bod: Wat gebeurt er met minderjarige (alleenreizende) vluchtelingen als ze hun bestemming hebben bereikt? Waarom is het voor deze jongeren moeilijk om de Europese Unie binnen te komen?

Schermafbeelding 2021-12-07 om 14.30.04

Meer informatie:

 
Meer informatie over het boeken van een voorstelling met verdiepingsprogramma in de bioscoop is hier te vinden.
 
Voor vragen over het lesprogramma kun je contact opnemen met Movies that Matter via educatie@moviesthatmatter.nl of 020-2807612.

IDFA & Hammoudi’s Droom

Ook IDFA gebruikt Hammoudi’s Droom in het scholierenprogramma.

Bij iedere documentaire uit het scholierenprogramma biedt IDFA bijpassend lesmateriaal. Het lesmateriaal speelt in op de persoonlijke leefwereld van jongeren, en geeft inzicht in de beweegredenen van de makers en hoe documentaire zich verhoudt tot andere genres. Tevens wordt het onderwerp en de thematiek van de film uitgebreid behandeld; dit leidt vaak tot boeiende discussies in de klas.

892B5C9B-0269-4B7B-8959-9D73DD9864A9
Het lesmateriaal dat IDFA maakte bij Hammoudi’s Droom is geschikt voor groep 7 en 8 van het primair onderwijs.
Klik hier voor het lesprogramma.

Vluchtelingenwerk

Hammoudi’s Droom en Jano & Shiro, A brother’s journey 

Het tweedelige lespakket ‘Leven in veiligheid’ van VluchtelingenWerk is ontwikkeld voor zowel groep 7&8 van het primair onderwijs als de onderbouw van het vmbo, havo en vwo. Aangepaste versies van onze films Hammoudi’s Droom en Jano & Shiro, A brother’s journey zijn onderdeel van dit lespakket. 

6F856A58-1322-43B1-ABD0-AE06EE68E7AC

Tijdens twee interactieve lessen leren de leerlingen onder andere waarom mensen vluchten, hoe het leven in een vluchtelingenkamp is en hoe een asielprocedure werkt. Aan de hand van theorie, aansprekende filmpjes, opdrachten en werkbladen gaan de leerlingen dieper in op thema’s als vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Hiermee kun je handen en voeten geven aan burgerschapsonderwijs, maar ook verdere verdieping geven binnen de vakken aardrijkskunde en maatschappijleer.

Kijk hier voor het materiaal voor VO.

Kijk hier voor het materiaal voor PO.